Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (08/09/2014 15:17)

By
08/09/2014 - 15:17

Kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, Công ty CPDP Imexpharm thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Thông tin chi tiết: Xem tại đây.

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật