Bản tin nhà đầu tư tháng 11 năm 2013 (20/12/2013 10:20)

By
20/12/2013 - 10:20

Bản tin nhà đầu tư tháng 11 năm 2013

DIỄN BIẾN CỔ PHIẾU IMP THÁNG 11/2013

Tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường tháng 11/2013 – Những vấn đề nổi bật

– Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2013 tăng 5,5% so với tháng 12/2012, và tăng 5,78% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 11 tháng 2013 tăng 6,65% so với bình quân cùng kỳ năm 2012.

– Kim ngạch xuất khẩu 11 tháng 2013 đạt 121 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ 2012. Kim ngạch nhập khẩu đạt 121,1 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

– Đầu tư FDI vào Việt Nam đến ngày 20/11/2013, tính cả cấp mới và tăng vốn đã đạt 20,815 tỷ USD, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm 2012.

– Lãi suất cả huy động và cho vay đều tiếp tục ổn định. Theo tính toán của NHNN, hiện mặt bằng lãi suất huy động đã giảm 2-3%, lãi suất cho vay giảm 3-5%/năm so với đầu năm, và duy trì ổn định trong những tháng gần đây. Một số DN có tình hình tài chính lành mạnh đã được vay với mức lãi suất 6,5-7%/năm.

Thị trường chứng khoán tháng 11/2013

Hai tháng qua dòng tiền liên tục đổ mạnh vào thị trường chứng khoán. VNIndex cuối tháng 11 đạt 507,78 điểm, tăng 2,15%; VN30 đạt 569,06 điểm, tăng 2,58% so với đầu tháng. Trên sàn HOSE khối lượng giao dịch bình quân 92,84 triệu cổ phiếu/phiên, tăng hơn 36% so với tháng trước, đạt giá trị giao dịch trung bình 1.187,64 tỷ đồng/phiên.

Diễn biến cổ phiếu IMP tháng 11/2013

Thông tin về cổ phiếu IMP

Mã chứng khoán

IMP

Sàn niêm yết

HOSE

Khối lượng cổ phiếu niêm yết

16.705.810

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành

16.405.810

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất kinh doanh dược phẩm

Vốn hóa thị trường (30/11/2013)

598.812.065.000 VND

Cơ cấu cổ đông

(Nguồn: TTLKCK Việt Nam, ngày 05/06/2013)

– Sở hữu nhà nước

27,43%

– Nhà đầu tư nước ngoài

49,00%

– Cổ đông đặc biệt (HĐQT+Ban TGĐ+Ban Kiểm soát), Công đoàn công ty, Cổ phiếu quỹ

3,63%

– Sở hữu khác

19,94%

Giao dịch cổ phiếu IMP tháng 11/2013

Giá cổ phiếu IMP tháng 11/2013 dao động trong khoảng từ 36,0 đến 38,0 (5,56%), nhưng giá đóng cửa cuối tháng hầu như không đổi so với đầu tháng.

Khối lượng giao dịch

Cổ phiếu IMP tháng 11 có tổng khối lượng giao dịch đạt 319.740 cổ phiếu, trung bình mỗi phiên giao dịch được trên 15.200 cổ phiếu.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA IMEXPHARM

Kết quả hoạt động của Imexpharm 11 tháng 2013

(Đvt: Tỷ đồng)

STT

Chỉ tiêu

10th 2013

Tháng 11/2013

Lũy kế 11th 2013

% Kế hoạch 2013

1

Tổng doanh thu và thu nhập

690,2

71,0

761,2

89,6%

2

Doanh thu thuần

681,7

70,3

752,0

3

Lợi nhuận trước thuế

86,6

7,9

94,5

90,0%

Tính đến 30/11/2013, Imexpharm đã đạt được mức tổng doanh thu là 761,2 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 94,5 tỷ đồng, lần lượt tương ứng với 89,6% doanh thu kế hoạch và 90,0% lợi nhuận kế hoạch cả năm 2013.

Download: 2013/12/20/ban_tin_thang_11_2013.pdf

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật