Bản tin nhà đầu tư tháng 10 năm 2013 (19/11/2013 10:09)

By
19/11/2013 - 10:09

Bản tin nhà đầu tư tháng 10 năm 2013.

Giao dịch cổ phiếu IMP trong tháng.

Giá cổ phiếu IMP cuối tháng 10/2013 đạt 36,7, tăng 5,5% so với đầu tháng, và dao động mạnh trong khoảng từ 34.8 đến 38, tương đương 9,2%.

Cổ phiếu IMP tháng 10 có tổng khối lượng giao dịch đạt 406.990 cổ phiếu, trung bình mỗi phiên giao dịch được gần 17.700 cổ phiếu/phiên, bằng với mức bình quân của quý III.

Kết quả hoạt động của Imexpharm 10 tháng 2013 (tỷ đồng).

Chỉ tiêu 9th/2013 Tháng 10/2013 Lũy kế 10th2013 % KH 2013
Tổng doanh thu và thu nhập

615,1

75,1

690,2

81,20%

Doanh thu thuần

607,1

74,6

681,7

Lợi nhuận trước thuế

81,5

5,1

86,6

82,48%

Nghị quyết 31 của HĐQT Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm ngày 29/10/2013.

Căn cứ trên kết quả cuộc họp HĐQT ngày 28/10/2013, ngày 29/10/2013 HĐQT Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm đã ban hành Nghị quyết 31/NQ-HĐQT-IMEX, trong đó quyết nghị các vấn đề chính như sau:
– Thống nhất 100% Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng và kế hoạch Quý IV/2013.
– Thống nhất 100% việc mở Chi nhánh tại tỉnh Tiền Giang (mua đất và xây dựng chi nhánh) để đáp ứng nhu cầu thực tế tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
– Thống nhất 100% thông qua việc mua cổ phiếu Công ty Cổ phần dược phẩm Agimexpharm đợt phát hành tăng vốn điều lệ tỷ lệ 2:1; Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu; Tổng trị giá 3.437.995.000 đồng.
– Thống nhất 100% chủ trương nâng cấp nhà máy lên tiêu chuẩn PICS với kinh phí dự kiến là 50 tỷ đồng. Giao cho Ban điều hành tiến hành khảo sát, lập dự án tiền khả thi để trình HĐQT phê duyệt.
– Thống nhất 100% chủ trương tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền, tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu), dự kiến thực hiện trong tháng 12/2013.

Imexpharm thông báo việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013.

Ngày 05/11/2013, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh đã có thông báo số 1206/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/11/2013 để Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền cho cổ đông, với tỷ lệ thực hiện là 10%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện là ngày 16/12/2013.

Chủ tịch HĐQT Imexpharm được vinh danh “Doanh nhân tiêu biểu khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long 2013”.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) đã tổ chức Lễ trao giải cho các doanh nhân tiêu biểu và doanh nghiệp có sản phẩm đặc trưng khu vực ĐBSCL.

Trong buổi lễ, Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT Imexpharm, đã được vinh danh “Doanh nhân tiêu biểu khu vực ĐBSCL năm 2013”. Ông Nguyễn Quốc Định là 1 trong số 7 doanh nhân của tỉnh Đồng Tháp, trong tổng số 63 doanh nhân được trao giải trong buổi lễ.

Download: 2013/11/19/ban_tin_thang_10_2013_final.pdf

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

SĐK: VD-18300-13. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên...

Video nổi bật