Bản tin nhà đầu tư quý I năm 2015 (05/05/2015 08:46)

By
05/05/2015 - 8:46

Thông tin về cổ phiếu IMP.

Mã chứng khoán IMP
Sàn niêm yết HOSE
Khối lượng cổ phiếu niêm yết 28.942.646
Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành 28.942.646
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất kinh doanh dược phẩm.
Vốn hóa thị trường (31/03/2015) 1.340.044.509.800 VND
Cơ cấu cổ đông

(Nguồn: TTLKCK Việt Nam, ngày 20/03/2015)

– Sở hữu nhà nước 23,75%
– Nhà đầu tư nước ngoài 44,67%
  + Trong đó: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nước ngoài là cổ đông lớn sở hữu trên 5% cổ phần 21,90%
– Cổ đông đặc biệt (HĐQT + Ban TGĐ + Ban Kiểm soát), Công đoàn công ty + Kế toán trưởng + Người được ủy quyền công bố thông tin) Công đoàn công ty. 2,04%
– Cổ đông chiến lược trong nước (Không phải là NĐTCKCN) 9,09%
– Sở hữu khác 20,45%

Giao dịch cổ phiếu IMP Quý I/2015.

Giá cổ phiếu IMP quý I/2015 biến động cao theo xu hướng tăng, với giá cao nhất đạt 48,9, thấp nhất đạt 41,9, chênh lệch 16,7%.Giá IMP khép lại cuối quý đạt 46,3, tăng 10,5% so với đầu năm.

Cổ phiếu IMP quý I/2015 có tổng khối lượng giao dịch đạt gần 1,58 triệu cổ phiếu, tăng gần 22% so với quý IV/2014. Số lượng giao dịch trung bình là 28.200 cổ phiếu/phiên.

Kết quả hoạt động kinh doanh và tài chính của Imexpharm I tháng 2015.

Chỉ tiêu QI/2015 % Kế hoạch 2015 QI/2014 QI.2015/QI.2014
Tổng doanh thu và thu nhập 220.042 21,0% 176.360 124,8%
Doanh thu thuần 218.006 174.741 124,8%
Lợi nhuận trước thuế 33.125 25.5% 27.771 119,3%
Tổng doanh thu và thu nhập quý I/2015 đạt 21% kế hoạch, tăng trưởng 24,8% so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 25,5% lợi nhuận kế hoạch, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng trưởng cao so với nhiều năm trở lại đây. Riêng hàng Imexpharm sản xuất và phân phối trong nước đạt trên 156 tỷ đồng tăng 14,8%, trong đó OTC chiếm 89% và tăng trưởng 41%, ETC chiếm 11% và giảm 54% so với cùng kỳ năm 2014.

Vốn điều lệ cũng tăng trưởng đáng kể nhờ kết quả phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược Pha No ngày 06/01/2015, từ đó làm tăng vốn chủ sở hữu và tổng tài sản. Vì vậy, mặc dù lợi nhuận tăng trưởng cao nhưng ROE, ROA bằng với cùng kỳ năm 2014. Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu và ROS giảm so với cùng kỳ năm trước. EPS, BV cũng giảm đáng kể.

Phân tích sản lượng và giá trị đóng góp các nhà máy như sau:

Hai nhà máy Penicillin và Cephalosporin Bình Dương tổng cộng chỉ chiếm 20% sản lượng nhưng chiếm đến 50,6% giá trị sản xuất. Vì vậy nếu khai thác được tốt công suất thì 2 nhà máy này sẽ mang lại hiệu quả rất cao.

Nghị quyết của HĐQT về cuộc họp Quý I năm 2015:

Ngày 30/3/2015, HĐQT Imexpharm đã có Nghị quyết 06/NQ-HĐQT-IMEX để quyết nghị các vấn đề thuộc nội dung cuộc họp quý I/2015 trong cùng ngày như sau.

Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm các thành viên HĐQT:

Ngày 30/03/2015, HĐQT cũng có quyết định số 07/QĐ-HĐQT v/v bổ nhiệm Th.S Ngô Minh Tuấn giữ chức vụ Phó TGĐ. Cùng ngày, HĐQT cũng có 2 quyết định số 08/QĐ-HĐQT và 09/QĐ-HĐQT v/v bô nhiệm Ông Ngô Minh Tuấn và Ông Trương Viết Vũ giữ chức TV.HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.

Thông tin chi tiết: File đính kèm.

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

SĐK: VD-18300-13. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên...

Video nổi bật