Góc nội bộ

Imexpharm – Sơ kết 6 tháng kinh doanh đầu năm 2015 và Triển khai Công cụ quản trị chuyên nghiệp BSC (Balanced Scorecard), Chi nhánh hình mẫu cho đội ngũ bán hàng toàn quốc (14/08/2015 15:47)

Từ 7-9/8/2015, Imexpharm tổ chức tổng kết đánh giá tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm, đồng thời triển khai công cụ quản trị chuyên nghiệp BSC ( Balanced Socrecard), Chi nhánh hình mẫu...

Xem chi tiết

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Radio

Radio 11-09-2020

Radio 26-08-2020

Radio 19-08-2020

Radio 11-08-2020

Radio 10-08-2020

Mùa Xuân Imexpharm – Vọng cổ

Imexpharm – Theo dòng thời gian

Imexpharm – Thư gởi chị

Imexpharm – Thư ngỏ

Imexpharm – Cảm ơn cuộc đời

Video nổi bật