Công ty CPDP Imexpharm thông báo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán Trưởng Công ty (23/07/2014 15:38)

By
23/07/2014 - 15:38

Công ty CPDP Imexpharm thông báo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán Trưởng Công ty

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005.
– Căn cú Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPDP Imexpharm.
– Căn cứ yêu cầu về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong kế hoạch phát triển và luân chuyển nguồn nhân lực theo BSC đảm bảo phù hợp hệ thống quản trị của Công ty.
– Căn Cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản qua thư điện tử (Email) ngày 21/07/2014, với sự tham gia và thống nhất 100% thành viên Hội đồng Quản trị.
Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua:
1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Phan Hoàng Minh Trí Công ty CPDP Imexpharm, Ông Phan Hoàng Minh Trí sẽ nhận nhiệm vụ mới sau khi có quyết định của Hội Đồng Quản Trị.
2. Bổ nhiệm Ông Trần Hoài Hạnh giữ chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty CPDP Imexpharm thay cho ông Phan Hoàng Minh Trí.
Thông tin chi tiết: File đính kèm.

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật