Công bố thông tin

IMP: CBTT – Nghị quyết HĐQT ngày 04-05-2021

Vui lòng tải tài liệu tại đây: So 08 – NQ HDQT ngay 04052021 Điều Lệ CTy CP Dược Phẩm Imexpharm 04/2021: DOWNLOAD Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021: DOWNLOAD...

Xem chi tiết

IMP: CBTT – Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG IMEXPHARM 2021: DOWNLOAD NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG IMEXPHARM 2021: DOWNLOAD NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG IMEXPHARM 2021...

Xem chi tiết

IMP: CBTT – Báo cáo GDCP của Bà. Trần Thị Hồng 20/04/2021

Vui lòng xem tại file đính kèm: BC – Tran Thi Hong – CBTT – 20 04

Xem chi tiết

IMP: CBTT – Báo cáo GDCP của Bà. Hồ Thị Thanh Thoại 20/04/2021

Vui lòng xem tại file đính kèm: BC – Thanh Thoai – CBTT – 20 04

Xem chi tiết

IMP: CBTT – Báo cáo GDCP của Ông. Ngô Minh Tuấn 20/04/2021

Vui lòng xem tại file đính kèm: BC – Minh Tuan – CBTT – 20 04

Xem chi tiết

IMP: CBTT – Báo cáo GDCP của Bà. Trần Thị Đào 20/04/2021

Vui lòng xem tại file đính kèm: BC – Tran Thi Dao – CBTT – 20 04

Xem chi tiết

IMP: CBTT – Báo cáo GDCP của Ông. Nguyễn Quốc Định 20/04/2021

Vui lòng xem tại file đính kèm: BC – Quoc Dinh – CBTT – 20 04

Xem chi tiết

IMP: CBTT – Báo cáo GDCP của Ông. Trần Anh Tuấn 20/04/2021

Vui lòng xem tại file đính kèm: BC – Anh Tuan – CBTT – 20 04

Xem chi tiết

IMP: CBTT-Báo cáo GDCP của Ông. Lê Văn Nhã Phương ngày 12/04/2020

Vui lòng tải tài liệu tại đây Bc – Nha Phuong – CBTT

Xem chi tiết

IMP: CBTT-Thông báo GDCP của Ông. Lê Văn Nhã Phương ngày 12/04/2020

Vui lòng tải tài liệu tại đây TB – Nha Phuong – CBTT

Xem chi tiết
123...102030...

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật