Đại Hội Đồng Cổ Đông

IMP: Nghị Quyết cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022

Vui lòng tải tài liệu TẠI ĐÂY Biên bản và Nghị quyết cuộc họp đại hội đồng cổ đông Imexpharm 2022. Vui lòng tải tại đây

Xem chi tiết

IMP – THƯ MỜI và TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022

00 – Thư mời – Chương trình – Giấy Ủy quyền (1) 01 – Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 02 – BC đánh giá của HĐQT về các...

Xem chi tiết
123...

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật