IMP – Báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2020

Báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2020 Download Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2020 Download

Xem chi tiết

IMP – Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2020 – download Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty – download

Xem chi tiết

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 31 ngày 8 tháng 11 năm 2018

Imexpharm kính gởi quý nhà đầu tư cùng các quý cổ đông bảng NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 31 ngày 8 tháng 11 năm 2018. Quý vị vui lòng tải tài liệu: tại đây.

Xem chi tiết

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Imexpharm kính gởi quý nhà đầu tư và các quý cổ đông BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Xin vui lòng tải về tại đây

Xem chi tiết

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2018

Imexpharm kính gởi quý nhà đầu tư và các quý cổ đông BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2018 Quý vị vui lòng download tại đây.

Xem chi tiết

IMP: thông báo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Công ty CPDP Imexpharm xin gửi đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, quý cổ đông, các nhà đầu tư về tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng. Thông...

Xem chi tiết

Công bố danh sách cổ đông lớn

Công ty CPDP Imexpharm xin gửi đến quý cổ đông, các nhà đầu tư báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ. Thông tin chi tiết:...

Xem chi tiết

Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm xin gởi đến quý cổ đông và các nhà đầu tư Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty với nội dung như sau: Vui lòng xem file...

Xem chi tiết

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật