Báo cáo thường niên

IMP: CBTT – Báo cáo GDCP của Ông. Huỳnh Văn Nhung 20/04/2021

Vui lòng xem tại file đính kèm: BC – Huynh Van Nhung- CBTT – 20 04

Xem chi tiết

IMP: CBTT – Báo cáo GDCP của Ông. Lê Văn Nhã Phương 20/04/2021

Vui lòng xem tại file đính kèm: BC – Nha Phuong – CBTT – 20 04

Xem chi tiết

Công bố Báo Cáo Thường Niên 2018

Vui lòng tải file tại đây (bản view 39mb) Bản đẹp 117mb  Xem thêm: BÁO CÁO BỀN VỮNG NĂM 2018 download

Xem chi tiết

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông, nhà đầu tư Báo cáo thường niên năm 2017. Vui lòng xem tại đây

Xem chi tiết

Báo cáo thường niên 2016

  Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông, nhà đầu tư báo cáo thường niên năm 2016. Thông tin chi tiết:    Báo cáo thường niên 2016.    Báo...

Xem chi tiết

Báo cáo thường niên 2015

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông, nhà đầu tư báo cáo thường niên năm 2015. Thông tin chi tiết: Phiên bản online Báo cáo thường niên 2015.

Xem chi tiết

Báo cáo thường niên và báo cáo phát triển bền vững 2014

  Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông, nhà đầu tư báo cáo thường niên năm 2014 và báo cáo phát triển bền vững 2014. Phiên bản online Thông...

Xem chi tiết

Báo cáo thường niên 2013 (09/04/2014 16:14)

  Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông, nhà đầu tư báo cáo thường niên năm 2013. Báo cáo thường niên 2013 (bản online)

Xem chi tiết
12

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - Dòng kháng sinh công nghệ cao được sản xuất tại nhà máy...

Video nổi bật