Ông TRẦN ANH TUẤN

By
31/10/2016 - 14:58

Phụ trách các hoạt động có liên quan đến Nhân sự, Lương, thưởng; Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT; Tư vấn quản trị cho HĐQT; Cập nhật thông tin liên quan về kinh tế vĩ mô; Tổng hợp báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, Đại hội; Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT.

Quá trình công tác: Hiện nay Ông Trần Anh Tuấn là Giám đốc phát triển kinh doanh Công ty cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam – VFM; Thành viên HĐQT Imexpharm

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật