Ông HUỲNH VĂN NHUNG

By
31/10/2016 - 15:45

Tận Tâm: Vì công việc chung, làm hết mình thì thành công đến

Trung thực: Minh bạch rõ ràng tạo được niềm tin của mọi người

Sáng tạo: Sáng tao để đột phá.

Phó Tổng Giám đốc Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT; Giám sát việc thực hiên các mục tiêu chiến lược của khối sản xuất và Hệ thống quản lý chất lượng, an toàn lao động, cháy nổ toàn Công ty; Tổng hợp báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, Đại hội; Thực hiện các quyền và nhiệm vụkhác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT.

Ông Nhung gia nhập Imexpharm từ tháng 8/1998 với vị trí nhân viên Phòng Kiểm nghiệm. Với trình độ chuyên môn cao và năng lực quản lý tốt, ông Nhung đã được  Hội đồng Quản trị tin tưởng cao và bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hệ thống quản lý chất lượng và Sản xuất kể từ ngày 15/05/2012

Quá trình công tác:
1998 – 2007: Phó Giám đốc Bộ phận Đảm bảo chất lượng (QA) Imexpharm
2007 – 2012: Giám đốc Bộ phận QA Imexpharm
2012 – Tháng 5/2013: Phó Tổng Giám đốc Imexpharm
Tháng 4/2014 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Imexpharm

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật