PHARMOX®500mg

SĐK: VD-32844-19. Mỗi viên nang cứng chứa: Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) 500 mg,, Cellulose vi tinh thể, Natri starch glycolat, Magnesi stearat.

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Thành phần:
Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Pharmox 500 mg VNA (Cam-Trang; Xam-Cam) (3)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Pharmox 500 mg VNA (Cam-Trang; Xam-Cam) (3)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Pharmox 500 mg VNA (Cam-Trang; Xam-Cam) (3)

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
Pharmox 500 mg (xám – cam): Chai 200 viên nang cứng.
Pharmox 500 mg (cam – trắng): Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng.