OPXIL® 250 TC

SĐK: VD-18299-13. Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP. Mỗi gói chứa: Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250mg, Sachetlac 80, Tartrazin, Hydroxypropyl methylcellose, Aspartam, Bột mùi dâu, Bột mùi quả mâm xôi, Bột mùi tutti frutti, Colloidal anhydrous silica, Talc. Thuốc cốm pha hỗn dịch uống, khô tơi, có màu trắng ngà đến hơi vàng có mùi thơm. Hộp 12 gói x 1,5g

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Opxil 250 TCPHDU (3)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Opxil 250 TCPHDU (3)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Opxil 250 TCPHDU (3)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Opxil 250 TCPHDU (3)