MEXCOLD®250

SĐK: VD-27902-17. Thuốc cốm pha hỗn dịch uống. Mỗi gói 2 g chứa: Paracetamol 250 mg. Tá dược: Đường trắng, Mannitol, Povidon K30, FD&C Yellow 6 powder, Bột mùi dâu, Aspartam.

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Mexcold 250 TC (1)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Mexcold 250 TC (1)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Mexcold 250 TC (1)

DẠNG TRÌNH BÀY:
Hộp 25 gói x 2 gam.