MEXCOLD® IMEX 500 Chai 200v

SĐK: VD-22904-15. Mỗi viên nang cứng chứa: Paracetamol 500 mg, Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Tinh bột mì, Natri lauryl sulfat, Magnesi stearat. Chai 200 viên màu xanh - ngọc trai

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Vui lòng xem thêm tại toa đính kèm: Mexcold Imex 500 VNA (NT – NT) (2)

Vui lòng xem thêm tại toa đính kèm: Mexcold Imex 500 VNA (NT – NT) (2)

Vui lòng xem thêm tại toa đính kèm: Mexcold Imex 500 VNA (NT – NT) (2)

DẠNG TRÌNH BÀY:
Chai 200 Viên màu xanh – ngọc trai: SĐK:   VD-22904-15