IMECLOR® 125

SĐK: VD-18963-13. Mỗi gói thuốc cốm pha hỗn dịch uống chứa: Cefaclor 125 mg. Tá dược: Đường trắng, Manitol, Aspartam, Bột mùi dâu, Bột mùi tutti frutti, Natri benzoat, Colloidal anhydrous silica, Erythrosin. Hộp 12 gói x 1,5 gam.

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Imeclor 125 TCPHDU (1)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Imeclor 125 TCPHDU (1)

Vui lòng xem chi tiết tại toa đính kèm: Imeclor 125 TCPHDU (1)

Dạng trình bày:

Hộp 12 gói x 1,5g thuốc cốm.