DEXIPHARM® 5mg

SDK: VD-23574-15. Mỗi viên nang cứng chứa: Dextromethorphan HBr 5 mg. Tá dược: Sachelac 80, Cellulose vi tinh thể, Crospovidon, Magnesi stearat. Chai 200 viên.

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Vui lòng xem toa đính kèm: Dexipharm 5mg VNA (4)

Vui lòng xem toa đính kèm: Dexipharm 5mg VNA (4)

Vui lòng xem toa đính kèm: Dexipharm 5mg VNA (4)

Chai 200 viên nang cứng