DEXIPHARM® 15 VNA – C/200

SDK: VD-23573-15. Mỗi viên nang cứng chứa: Dextromethorphan HBr 15 mg. Tá dược: Avicel, Tinh bột mì, HPMC, Titan dioxid, Talc, Quinolein yellow, Blue patent, Natri lauryl sulfat. Chai 200 viên.

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Vui lòng xem toa đính kèm: Dexipharm 15 VNA chai (1)

Vui lòng xem toa đính kèm: Dexipharm 15 VNA chai (1)

Vui lòng xem toa đính kèm: Dexipharm 15 VNA chai (1)

Chai 200 viên nang cứng