DEXIPHARM®15 VB – H/100

SDK: VD-27898-17. Viên nén bao phim. Dextromethorphan HBr 15 mg. Thành phần tá dược: Tinh bột mì, Cellulose vi tinh thể, Natri starch glycolat, Colloidal anhydrous silica, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methylcellulose, Macrogol, Talc, Titan dioxid, Jaune de Quinolein, Blue patent. Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim - Chai 500 viên nén bao phim. Chai 200 viên nén bao phim.

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Thành phần:
Thành phần dược chất:
Dextromethorphan HBr 15 mg
Thành phần tá dược: Tinh bột mì, Cellulose vi tinh thể, Natri starch glycolat, Colloidal anhydrous silica, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methylcellulose, Macrogol, Talc, Titan dioxid, Jaune de Quinolein, Blue patent.

Thông tin chi tiết:

Vui lòng xem toa đính kèm Dexipharm 15 VNB (7)

Thông tin chi tiết:

Vui lòng xem toa đính kèm Dexipharm 15 VNB (7)

Thông tin chi tiết:

Vui lòng xem toa đính kèm Dexipharm 15 VNB (7)

Trình bày:
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim.
Chai 500 viên nén bao phim.
Chai 200 viên nén bao phim.