Claminat® IMP 250/31,25

SĐK: VD-27897-17. Mỗi gói chứa: Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) 250 mg, Acid clavulanic (dưới dạng kali clavulanat) 31,25 mg, Tá dược: Acid citric khan, Natri citrat, Aspartam, Bột mùi dâu, Colloidal anhydrous silica, Mannitol, Hydroxypropylmethyl cellulose. Thuốc bột khô tơi, có màu trắng ngà, có mùi thơm, đóng trong giấy nhôm ép kín. Hộp 12 gói x 1,1 g.

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Vui lòng xem thông tin đầu đủ và chi tiết trên toa đính kèm: Claminat IMP 250 – 31,25 TB (1)

Vui lòng xem thông tin đầu đủ và chi tiết trên toa đính kèm: Claminat IMP 250 – 31,25 TB (1)

Vui lòng xem thông tin đầu đủ và chi tiết trên toa đính kèm: Claminat IMP 250 – 31,25 TB (1)

MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Thuốc bột khô tơi, có màu trắng ngà, có mùi thơm, đóng trong giấy nhôm ép kín.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
Hộp 12 gói x 1,1 g.