BIOCEMET® DT 500 mg/ 62,5 mg

SĐK: VD-31719-19. Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP. Mỗi viên nén phân tán chứa: Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted)500 mg. Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanat - Avicel (1:1)) 62,5 mg. Thành phần tá dược: Natri saccharin, Bột mùi tutti frutti, Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica, FD&C yellow 5 alum lake, Indigo carmin lake, Crospovidon. Hộp 1 túi x 2 vỉ x 7 viên nén phân tán.

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Xem chi tiết trên toa đính kèm: Biocemet DT 500 mg – 62,5 mg VNPT (1)

Xem chi tiết trên toa đính kèm: Biocemet DT 500 mg – 62,5 mg VNPT (1)

Xem chi tiết trên toa đính kèm: Biocemet DT 500 mg – 62,5 mg VNPT (1)

Hộp 1 túi x 2 vỉ x 7 viên nén phân tán.