ANDOL® BLUE – Hộp 100v

Mỗi viên nén dài chứa: Paracetamol 500 mg, Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Natri starch glycolat, Povidon, Acid benzoic, Magnesi stearat, Colloidal silicon dioxid. Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài.

Câu hỏi thường gặp

Gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi

Fields marked with an * are required

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm: Andol Blue VNE (3)

THÀNH PHẦN:
Mỗi viên nén dài chứa: Paracetamol 500 mg
Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Natri starch glycolat, Povidon, Acid benzoic, Magnesi stearat, Colloidal silicon dioxid.

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm: Andol Blue VNE (3)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm: Andol Blue VNE (3)

Hộp 100 viên nén bao phim