Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

A.C Mexcold® Chai 200v

SĐK: VD-24206-16. Mỗi viên nang cứng chứa: Paracetamol 325 mg, Chlorpheniramin maleat 2 mg. Tá dược: Tinh bột mì, Cellulose vi tinh thể, Natri lauryl sulfat, Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica.

Xem chi tiết

A.C Mexcold® hộp 100v

SĐK: VD-24206-16. Mỗi viên nang cứng chứa: Paracetamol 325 mg, Chlorpheniramin maleat 2 mg. Tá dược: Tinh bột mì, Cellulose vi tinh thể, Natri lauryl sulfat, Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica.

Xem chi tiết

ACETYLCYSTEIN 200 – TB

SĐK: VD-26163-17. Mỗi gói thuốc bột pha hỗn dịch uống chứa: Acetylcystein 200 mg, Tá dược: Đường trắng, Mannitol, Dinatri hydrophosphat khan, Bột mùi dâu, Aspartam, Colloidal anhydrous silica.

Xem chi tiết

ACETYLCYSTEIN 200mg VNA

SĐK: VD-23568-15. Mỗi viên nang cứng chứa: Acetylcystein 200 mg. Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Colloidal anhydrous silica, Magnesi stearat.

Xem chi tiết

Albenca®200

SĐK: VD-29760-18. Mỗi viên nén bao phim chứa: Thành phần dược chất: Albendazol 200 mg. Thành phần tá dược: Cellulose vi tinh thể, Tinh bột tiền gelatin hóa, Natri starch glycolat, Natri lauryl sulfat, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methylcellulose, Macrogol, FD&C...

Xem chi tiết

Alimazin® 5mg

SĐK: VD-23569-15. Mỗi viên nang cứng chứa: Trimeprazin (dưới dạng trimeprazin tartrat) 5 mg. Tá dược: Lactose monohydrat, Tinh bột mì, Magnesi stearat. Hop 100 viên

Xem chi tiết
123...1020...