Tin tuyển dụng 02-02-2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm hiện có nhu cầu tuyển dụng  các vị trí chi tiết như sau: I. Vị trí ứng tuyển. Vị trí 1: 01 Phó giám...

Xem chi tiết

Imexpharm – TIN TUYỂN DỤNG 5-01-2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm hiện có nhu cầu tuyển dụng  các vị trí chi tiết như sau: I.Vị trí ứng tuyển. Vị trí 1: 01 Phó giám đốc...

Xem chi tiết

Imexpharm – TIN TUYỂN DỤNG 08-12-2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm hiện có nhu cầu tuyển dụng các vị trí chi tiết như sau: I. Vị trí ứng tuyển. Vị trí 1: 01 Phó giám...

Xem chi tiết
123...

Sản phẩm mới

pms-FlexoMAX

Các vấn đề về xương khớp đã trở thành đề tài muôn thuở trong cộng...

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

VIDEO NỔI BẬT