Imexpharm – Tin Tuyển dụng ngày 10-11-2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm hiện có nhu cầu tuyển dụng  các vị trí chi tiết như sau: I. Vị trí ứng tuyển. Vị trí 1: Tổ trưởng phòng...

Xem chi tiết

Imexpharm – THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 06-11-2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm hiện có nhu cầu tuyển dụng  các vị trí chi tiết như sau: I. Vị trí ứng tuyển. Vị trí 1: 5 Nhân viên...

Xem chi tiết

Imexpharm – TIN TUYỂN DỤNG 30-10-2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm hiện có nhu cầu tuyển dụng  các vị trí chi tiết như sau: I.Vị trí ứng tuyển. Vị trí 1: 5 Nhân viên công...

Xem chi tiết
123...

Sản phẩm mới

pms-FlexoMAX

Các vấn đề về xương khớp đã trở thành đề tài muôn thuở trong cộng...

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

VIDEO NỔI BẬT