Văn hóa Imexpharm

By
12/08/2016 - 14:18

 

1. Giá trị cốt lõi – Nguyên tắc văn hóa:

 

 

2. Năng lực lãnh đạo IMEXPHARM:

 

3. Slogan:

Sự cam kết ngay từ đầu – Đó là cam kết về sự thuỷ chung với lời hứa, trước sau như một, gắn bó với khách hàng, quyết đi theo con đường đã chọn; làm ra sản phẩm chất lượng vì sức khoẻ cộng đồng.

5. Triết lý kinh doanh:

6. Ý nghĩa Logo:

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

SĐK: VD-18300-13. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên...

Video nổi bật