Nguồn vốn/ tài chính

By ntadmin
12/08/2016 - 11:28

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TRONG NĂM 2016

Tổng tài sản: 1.156 tỷ đồng
Tổng vốn chủ sở hữu: 936 tỷ đồng
Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác: 1.021 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế và trích quỹ khoa học công nghệ: 140,5 tỷ đồng

CÁC CHỈ SỐ NỔI BẬT TỪ 2010 – 2016

Tốc độ tăng trưởng tài sản bình quân 2010-2016: 7.5%

Tốc độ tăng trưởng bình quân của vốn chủ sở hữu 2010-2016: 8%

Tốc độ tăng trưởng bình quân tổng doanh thu giai đoạn 2010-2016: 4.6%

Sản phẩm mới

pms-FlexoMAX

Các vấn đề về xương khớp đã trở thành đề tài muôn thuở trong cộng...

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

VIDEO NỔI BẬT