Đội ngũ nhân viên

By ntadmin
12/08/2016 - 10:55

Imexpharm luôn đề cao vai trò của nguồn nhân lực chất lượng caotrong chiến lược phát triển của Imexpharm.

Năm 2016, Imexpharm có tổng cộng 1,012 nhân viên. Trong đó 73,1% nhân viên dưới 40 tuổi, đây được xem là nguồn nhân lực trẻ giúp kế thừa và phát triển Imexpharm trong tương lai.

Với định hướng phát triển nguồn nhân lực để tạo lợi thế cạnh tranh trong ngành dược, Imexpharm chú trọng xây dựng chính sách lao động hợp lý để người lao động an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với công ty. Imexpharm luôn hướng đến chính sách lương thưởng cạnh tranh, các chế độ đãi ngộ cho nhân viên và người thân; các chính sách phát triển công việc và nghề nghiệp để mỗi người lao động cảm thấy được trân trọng trong môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, hợp tác.

Chính sách lao động cũng thúc đẩy nhân viên Imexpharm tích cực làm việc, tạo ra nhiều giá trị mới thông qua sáng kiến, cải tiến trong công việc. Tỷ lệ giữ chân người lao động năm 2016 đạt 88,5%.

Sản phẩm mới

pms-FlexoMAX

Các vấn đề về xương khớp đã trở thành đề tài muôn thuở trong cộng...

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

VIDEO NỔI BẬT