Đội ngũ nhân viên

By
12/08/2016 - 10:55

Imexpharm luôn đề cao vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao trong chiến lược phát triển của Imexpharm.

Năm 2017, Imexpharm có tổng cộng 1,181 nhân viên. Trong đó 73,1% nhân viên dưới 40 tuổi, đây được xem là nguồn nhân lực trẻ giúp kế thừa và phát triển Imexpharm trong tương lai.

Với định hướng phát triển nguồn nhân lực để tạo lợi thế cạnh tranh trong ngành dược, Imexpharm chú trọng xây dựng chính sách lao động hợp lý để người lao động an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với công ty. Imexpharm luôn hướng đến chính sách lương thưởng cạnh tranh, các chế độ đãi ngộ cho nhân viên và người thân; các chính sách phát triển công việc và nghề nghiệp để mỗi người lao động cảm thấy được trân trọng trong môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, hợp tác.

Chính sách lao động cũng thúc đẩy nhân viên Imexpharm tích cực làm việc, tạo ra nhiều giá trị mới thông qua sáng kiến, cải tiến trong công việc. Tỷ lệ giữ chân người lao động năm 2016 đạt 88,5%.

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật