Email

Cách tạo file 7z để gửi mail IMEXPHARM.

Cách cấu hình mail Imexpharm trên thiết bị chạy IOS.

Hướng dẫn cấu hình mail Imexpharm trên Microsoft Outlook 2010.

Hướng dẫn cấu hình mail Imexpharm trên Microsoft Outlook 2016.

Hướng dẫn cấu hình mail Imexpharm trên Windows Live Mail.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀ ĐỔI MẬT KHẨU (PASSWORD) EMAIL

Đăng nhập email bằng trình duyệt web để thay đổi mật khẩu (password)

–  Click vào đây  http://mail.imexpharm.com:3000/

I. Đổi mật khẩu (password)

   1. Đăng nhập vào email.

Nhập vào địa chỉ email và password hiện tại của mail. ví dụ: 123456, nhập xong ta chọn Sign In.

dang nhap

   2. Đổi Password của Mail.

   Sau khi đã đăng nhập vào email, chọn Option, Chọn Personalize.

Option

   Tại ô:  Password (Type in your password and then retype it into the confirm text box. Your password will not be changed until you press Save) – Nhập vào mật khẩu (Password) mới.

   Tại ô: Confirm password – Nhập lại password vừa nhập.

   Bấm Save để lưu lại những gì đã thay đổi.

nhap pas save lai

II. Kiểm tra email và Kiểm tra Quata của Mail bằng web.

   Bấm vào tab Inbox để kiểm tra email và kiểm tra Quota đã đầy hay chưa, nếu Quota đầy thì không thể nhận Mail, tạo email và các thao tác khác trên email.

Kiem tra Quota

   Các thao tác check mail, đọc mail tương tự như trên Outlook Express.

III. Xóa mail trên website để Quota trống và có thể nhận Mail khác.

   Vào Inbox chọn các mail cần xóa rồi chọn biểu tượng delete .

Xoa mail inbox 

   Vào Tab Delete Item chọn tất cả các mail vừa xóa tại Inbox, chọn tất cả các mail rồi chọn biểu tượng delete để xóa tiếp tục cho trống mail.

Xoa mail delete

Lúc này khi đã xóa bớt mail ở Inbox và xóa hết mail ở Delete Item  thì Quota đã trống đáng kể, khi Quota trống thì mới có thể nhận mail mới từ người khác gửi tới.

Quota trong

Chúc bạn thành công!

New product

ATORVIS 20 thuốc hạ lipid

ATORVIS 20 thuốc hạ lipid Atorvastatin là thuốc hạ lipid máu thuộc nhóm statin - là...

Claminat® 625mg

Please contact us for more information! Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β...

PMS-MEXCOLD 650

Đang cập nhật

INTRODUCTION VIDEO