Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Injectable Antibiotics

IMETOXIM

Cefotaxim là kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3, có phổ kháng khuẩn rộng. So với các cephalosporin thế hệ 1 và 2, Cefotaxim có tác dụng lên vi khuẩn Gram âm mạnh hơn và bền hơn với beta lactamase,...

View details

Imetoxim® 1g

Manufactured under EU-GMP standard. One box x 10 vials content 1g of cefotaxime.

View details

IMEZIDIM

Ceftazidim là kháng sinh bán tổng hợp phổ rộng thuộc nhóm cephalosporin thế hệ thứ 3. Ceftazidim có hoạt tính khángkhuẩn do ức chế tong hợp vach tế bào vi khuẩn. Thuốc bền vững với hầu hết các beta -...

View details

Nerusyn® 1,5g

Ampicilin 1g; Sulbactam 0,5g, Powder for injection, 10 vials/box. Manufactured under EU-GMP standard

View details

Nerusyn® 3g

Ampicilin 2g; Sulbactam 1g, Powder for injection, 10 vials/box. Manufactured under EU-GMP standard

View details

Nerusyn® 750

Ampicilin 500mg; Sulbactam 250mg. Powder for injection, 10 vials/box. Manufactured under EU-GMP standard

View details