Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Oral Antibiotics

Claminat® 625mg

Please contact us for more information! Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt khuẩn rộng đối với nhiều vi khuẩn Gram dương và Gram âm do ức chế tổng hợp thành tế bào...

View details