IMEXPHARM ANNUAL REPORT 2018

Imexpharm would like to introduce to valued investors and shareholders the annual report 2018 Please download  

View details

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2014 (16/04/2015 14:17)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông, nhà đầu tư báo cáo thường niên năm 2014 và báo cáo phát triển bền vững 2014. Thông tin chi tiết: Báo...

View details

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 (09/04/2014 16:14)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông, nhà đầu tư báo cáo thường niên năm 2013. Báo cáo thường niên 2013 : Tải tại đây.

View details

New product

pms- FlexoMax

Eternally, bone and joint problem is an issue in the community. In the past, this...

ATORVIS 20 thuốc hạ lipid

ATORVIS 20 thuốc hạ lipid Atorvastatin là thuốc hạ lipid máu thuộc nhóm statin - là...

pms-CLAMINAT 625MG

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

PMS-MEXCOLD 650

Đang cập nhật

INTRODUCTION VIDEO