Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Tiêu hóa gan mật

SPARENIL® 60

SĐK: D-27906-17. Mỗi viên nén chứa: Alverin citrat 60 mg. Thành phần tá dược: Tinh bột bắp, Lactose monohydrat, Acid stearic, Povidon, Crospovidon, Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica.

Xem chi tiết