Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh uống

ROXITHROMYCIN 150mg

SĐK: VD-21309-14. Mỗi viên nén bao phim chứa: Roxithromycin 150 mg. Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Cellactose, Crospovidon, Copovidon, Talc, Titan dioxid, Macrogol, Colloidal anhydrous silica, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methylcellulose. Hộp 2 vỉ x 10 viên

Xem chi tiết