Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh uống

BACTAMOX® 1g

Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) 875 mg, Sulbactam (dưới dạng sulbactam pivoxil) 125 mg, Tá dược: Cellulose vi tinh thể 112, Natri croscarmellose, Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica, Sepifilm.

Xem chi tiết

BACTAMOX® 375

Amoxicillin 250  mg, Sulbactam 125  mg, Tá dược: Đường trắng,  Aspartam,  Acid citric khan, Natri citrat, Lactose monohydrat, Colloidal anhydrous silica, Bột mùi cam, Bột mùi tutti  frutti. Hộp 12  gói  x  1,2  gam.

Xem chi tiết

BACTAMOX® 625

Amoxicillin 500 mg, Sulbactam 125  mg. Tá dược: Đường trắng,  Aspartam,  Acid citric khan, Natri citrat, Lactose monohydrat, Colloidal anhydrous silica, Bột mùi cam, Bột mùi tutti frutti. Hộp 12  gói  x  1,6  gam.

Xem chi tiết

BACTAMOX® 750mg

Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 500 mg, Sulbactam (dưới dạng Sulbactam pivoxil) 250 mg, Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Natri croscarmellose, Colloidal silica anhydrous, Magnesi stearat, Sepifilm, Hydroxypropyl methylcellulose, Macrogol, Titan dioxid. Hộp 2 vỉ x 7 viên nén...

Xem chi tiết

pms-BACTAMOX 500 mg

Amoxicilin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm beta-lactam có phổ diệt khuẩn rộng đối với nhiều vi khuẩn Gram dương và Gram âm do ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn. Amoxicilin rất dễ bị phá...

Xem chi tiết