Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh tiêm

BACTAMOX® 1,5g

Hỗn hợp bột vô khuẩn gồm amoxicilin natri và sulbactam natri tương đương: Amoxicilin 1 g, Sulbactam 0,5 g. Sản phẩm dưới dạng. Bột màu trắng hoặc gần trắng, đóng trong lọ thủy tinh nút kín. Sản xuất theo...

Xem chi tiết

BACTAMOX® 750

Mỗi lọ chứa: Hỗn hợp bột vô khuẩn gồm amoxicilin natri và sulbactam natri tương đương: Amoxicilin 500 mg, Sulbactam 250 mg Tá dược: không có. Sản phẩm dưới dạng bột màu trắng hoặc gần trắng, đóng trong lọ thủy tinh...

Xem chi tiết

Cefoxitin® 1g

Cefoxitin Natri 1g. Thuốc bột pha tiêm. 10 lọ / hộp

Xem chi tiết

Cefoxitin® 2g

Cefoxitin Natri 2g. Thuốc bột pha tiêm. 10 lọ / hộp

Xem chi tiết

Claminat®1,2 g

Thành phần dược chất: Bột vô khuẩn gồm amoxicilin natri và kali clavulanat tương đương với: Amoxicilin 1000 mg, Acid clavulanic 200 mg, Thành phần tá dược: Không có. DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc bột pha tiêm. Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP

Xem chi tiết

Imetoxim® 1g

Cefotaxim là kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3, có phổ kháng khuẩn rộng. So với các cephalosporin thế hệ 1 và 2, Cefotaxim có tác dụng lên vi khuẩn Gram âm mạnh hơn và bền hơn với beta lactamase,...

Xem chi tiết
12