Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng Histamin & Kháng dị ứng

IMEXOFEN® 180

SĐK: VD-19887-13. Mỗi viên nén bao phim chứa: Fexofenadin hydroclorid 180 mg. Thành phần tá dược: Lactose monohydrat, Cellulose vi tinh thể, Povidon, Natri croscarmellose, Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica, Hydroxypropyl methylcellulose, Macrogol, Titan dioxyd, Red iron oxyd, FD&C yellow...

Xem chi tiết

IMEXOFEN® 60

SĐK: VD-26167-17. Mỗi viên nén bao phim chứa: Fexofenadin hydroclorid 60 mg, Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Lactose monohydrat, Natri croscarmellose, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methylcellulose, Macrogol, Titan dioxyd, Oxyd sắt đỏ, FD&C yellow 6 lake.

Xem chi tiết