Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh uống

IMEXIME® 100

SĐK: VD-30398-18. Sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi gói thuốc bột pha hỗn dịch uống chứa: Thành phần dược chất: Cefixim (dưới dạng cefixim trihydrat) 00 mg. Thành phần tá dược: Manitol, Povidon, Gôm xanthan, Polysorbat, Natri...

Xem chi tiết

IMEXIME® 200

SĐK: VD-30399-18. Sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên nang cứng chứa: Thành phần dược chất: Cefixim (dưới dạng cefixim trihydrat) 200 mg.Thành phần tá dược: Cellulose vi tinh thể, Povidon, Natri croscarmellose, Polysorbat, Natri lauryl sulfat,...

Xem chi tiết

IMEXIME® 50

SD8K: VD-31116-18. Sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi gói chứa: Thành phần dược chất: Cefixim (dưới dạng cefixim trihydrat) 50 mg. Thành phần tá dược: Manitol, Povidon, Gôm xanthan, Polysorbat 80, Natri lauryl sulfat, Aspartam, Bột mùi...

Xem chi tiết