Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh uống

IMEFLOX

Levofloxacin được hấp thu nhanh và hầu như hoàn toàn sau khi uống. Nồng độ tối đa trong huyết tương đạt được sau 1 - 2 giờ. Thuốc được phân phối vào các mô của cơ thể bao gồm...

Xem chi tiết