Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh uống

IMECLOR® 125

SĐK: VD-18963-13. Mỗi gói thuốc cốm pha hỗn dịch uống chứa: Cefaclor 125 mg. Tá dược: Đường trắng, Manitol, Aspartam, Bột mùi dâu, Bột mùi tutti frutti, Natri benzoat, Colloidal anhydrous silica, Erythrosin. Hộp 12 gói x 1,5 gam.

Xem chi tiết