Giãn mạch ngoại biên và hoạt hóa não

pms-GINKGO BILOBA

Cao Ginkgo biloba có tác dụng điều hòa vận mạch trên toàn bộ mạch máu: động mạch, mao mạch, tĩnh mạch. Cao Ginkgo biloba chống lại sự co thắt động mạch, gây giãn tiểu động mạch và ngược lại làm...

Xem chi tiết