Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh tiêm

Cefoxitin® 1g

Cefoxitin Natri 1g. Thuốc bột pha tiêm. 10 lọ / hộp. Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP

Xem chi tiết

Cefoxitin® 2g

Cefoxitin Natri 2g. Thuốc bột pha tiêm. 10 lọ / hộp. Sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP

Xem chi tiết