Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008 (13/11/2013 13:21)

By
13/11/2013 - 13:21

Công ty CPDP Imexpharm (Mã CK: IMP) xin thông báo đến quí cổ đông ngày 12/11/2008 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2008 với tỉ lệ 10%/mệnh giá (1.000 đồng/CP).

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/11/2008. Ngày thanh toán cổ tức là 10/12/2008. TT Lưu ký CK CN TPHCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký CK IMP vào những ngày 11,12,13/11/2008.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng công ty, chi nhánh công ty CPDP Imexpharm tại Hà Nội và TP. HCM.

Download: 2013/11/13/tb_tam_ung_co_tuc_dot_1_2008.pdf

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

SĐK: VD-18300-13. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên...

Video nổi bật