Thông báo đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM (13/11/2013 15:11)

By
13/11/2013 - 15:11

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán số 44/2006/GCNCP-CNVSD-3 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán TP.HCM, thay đổi lần 3.

Căn cứ Quyết định chấp nhận niêm yết bổ sung cổ phiếu 47/2011/QĐ-SGDHCM ngày 20/04/2011 của Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM.

Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm trân trọng thông báo việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu của công ty tại sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM như sau:

– Vốn điều lệ: 152.145.000.000 đồng.
– Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 3.554.680 cổ phiếu.
– Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung: 35.546.800.000 đồng.
Đây là số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo thông báo số 1046/1010/TB-SGDHCM ngày 08/12/2010 và phát hành cho cán bộ – công nhân viên, nhà đầu tư chiến lược của Công ty.
– Ngày niêm yết có hiệu lực: 22/04/2011
– Ngày chính thức giao dịch: 29/04/2011

Download: 2013/11/13/tb_niem_yet_bo_sung_co_phieu.doc

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

SĐK: VD-18300-13. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên...

Video nổi bật