Thơ mời tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2009 (13/11/2013 13:57)

By
13/11/2013 - 13:57

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và họat động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được Đại hội cổ đông thông qua ngày 10 tháng 04 năm 2009;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm kính mời Quí cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2009 với những nội dung cụ thể như sau:

– Thời gian: 08:30 ngày 26/03/2010;
– Địa điểm: Nhà văn hóa Lao động tỉnh Đồng Tháp
– Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Imexpharm tính đến ngày 29/01/2010
– Nội dung: (Vui lòng xem download file: Chương trình ĐHCĐ thường niên 2009 để xem chi tiết).

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho một cổ đông khác hoặc cho đại biểu nhân ủy quyền (Ds đính kèm) theo mẫu Giấy Ủy Quyền. Khi tham dự Đại hội, quí cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND và giấy ủy quyền (người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quí cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội và Ủy quyền tham dự đại hội về Công ty Imexpharm trước 16g30 ngày 23/3/2010 theo địa chỉ: Văn phòng tổng hợp – Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm Số 04 đường 30/4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
Điện thoại: 067-3879941 Fax: 067-3853106

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật