Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

By
13/04/2018 - 10:33

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm trân trọng gửi tới Quý Cổ đông và các nhà đầu tư tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

  1. Thư Mời Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018
  2. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại Hội
  3. Mẫu đơn đề cử, ứng cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Kiểm Soát Viên
  4. Mẫu sơ yếu lý lịch Hội Đồng Quản Trị và Kiểm Soát Viên
  5. Dự thảo nghị quyết Đại hội cổ đông 2018
  6. Tờ trình thông qua danh sách Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Kiểm Soát Viên
  7. Phiếu biếu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông  Thường Niên 2018 – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: DOWNLOAD

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

SĐK: VD-18300-13. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên...

Video nổi bật