Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

By Quốc Huy
25/03/2017 - 14:05

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm trân trọng gửi tới Quý Cổ đông và các nhà đầu tư tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

 1. Chương trình ĐHCĐ.
 2. Thể lệ làm việc.
 3. BC hoạt động của HĐQT năm 2015.
 4. BC KQ SXKD năm 2015 và KH năm 2016.
 5. BC BKS năm 2015.
 6. BC chi phí HĐ HĐQT-BKS 2015.
 7. TT thù lao – Thưởng HĐQT – BKS 2016.
 8. TT phân phối lợi nhuận 2015.
 9. TT chọn cty kiểm toán 2016.
 10. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ.
 11. Tờ trình trích lập quỷ KHCN.
 12. Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn.
 13. BC kiểm soát năm 2015.
 14. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015.
 15. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015.

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật