Tài liệu đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2015

By Quốc Huy
25/03/2017 - 13:46

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm trân trọng gửi tới Quý Cổ đông và các nhà đầu tư tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

 1. Thể lệ làm việc.
 2. Báo cáo HĐQT.
 3. BC hoạt động HĐQT.
 4. Báo cáo ban điều hành.
 5. Báo cáo ban TGĐ.
 6. BC hoạt động ban điều hành.
 7. Giấy ủy quyền tham dự đại hội.
 8. Báo cáo BKS 2014.
 9. Danh sách đại biểu nhận ủy quyền.
 10. Báo cáo kiểm toán độc lập 2014.
 11. Báo cáo chi phí HĐQT-BKS 2014.
 12. Phiếu đóng góp ý kiến.
 13. Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2015.
 14. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014 KH chi cổ tức 2015.
 15. Tờ trình chọn công ty kiểm toán.
 16. Tờ trình sửa đổi điều lệ.
 17. Tờ trình trích lập quỷ phát triển KHCN.
 18. Báo cáo miễn nhiệm thành viên HĐQT.
 19. Tờ trình bổ nhiệm thành viên HĐQT.
 20. Biên bản họp ĐHCĐ 2014.
 21. Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ 2014.
 22. Giấy đăng ký tham dự đại hội.
 23. Sơ yếu lý lịch Ngô Minh Tuấn-PTGĐ.
 24. Sơ yếu lý lịch Trương Viết Vũ.
 25. Thư mời ĐHCĐ.

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật