Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

By Quốc Huy
18/03/2017 - 14:02

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm trân trọng gửi tới Quý Cổ đông và các nhà đầu tư tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

  1. Thư mời đại hội đồng cổ đông 2012.
  2. Chương trình đại hội cổ đông 2012.
  3. Giấy ủy quyền tham dự đại hội 2012.
  4. Danh sách đại biểu nhận ủy quyền 2012.
  5. Quy chế đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017.
  6. Phiếu đóng góp ý kiến.
  7. Sơ yếu lý lịch HĐQT-BKS.
  8. Mẫu đề cử ứng cử HĐQT.

Biên bản họp nhiệm kỳ IV.

Nghị quyết HĐQT số 17.

Tờ trình nhân sự HĐQT-BKS 2013-2017.

Nội dung ĐHCĐ 2012.

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật