Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến ĐHCĐ giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (07/09/2016 09:29)

By
07/09/2016 - 9:29

Báo cáo tài chính quí III/2009.

Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm xin gửi đến quí cổ đông, nhà đầu tư Nghị quyết Số 39 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi điều kiện về giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2016.

Thông tin chi tiết: Xem tại đây.

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật